Kurumsal

Ülkemizde tarım yapılan toprakların büyük bölümü organik madde miktarı yönünden yetersiz olduğu bir gerçektir. Tarım yapılan arazinin toprak pH değeri, toprak organik madde içeriği, toprak C/N oranı (Karbon/Azot), kullanılabilir makro ve mikro besin elementleri seviyesi, toprak nem içeriği ve toprak tuzluluk (EC) değerlerini düzenleyerek ve bitkiyi bilinçli ve doğru besleyerek toprak verimliliğini ve bitki gelişimini artırabiliriz.

Bunu sağlamak amacıyla;

Solucan gübresi için tüm tarımsal faaliyetlerde uygulama kolaylığı sağlamak, üreticiye ek maliyet ve külfet getirmeden kullanımı yaygınlaştırmak amacıyla uzun raf ömrü olan sıvı forma ve katı granül forma getirilmesi;

Torf, vermikülit, leonardit, zeolit/klinoptilolit gibi madenlerin ve doğal kalsiyum karbonatların, solucan gübresi ile birleştirilerek granül yapı oluşturulması, bu madenlerin de tarıma dahili sağlanarak toprak düzenleyici / kondisyonlayıcı olarak kullanıma sunulması;

Üreticilerin yüksek maliyetler altına girmeden, mahsulde verim kaybı yaşamadan,  hem bitkilerini besleyebilmesi, hem de toprağın verimliliğini koruyabilmesi için, kimyasal gübrelerin toprak düzenleyici mineraller/madenler ve solucan gübresi ile karıştırılarak veya kaplanarak bir arada kullanımının sağlanması ve böylelikle kimyasal gübrelerin olumsuz etkilerinin azaltılması;

Kimyasal damlama ve yaprak gübrelerine alternatif organik gübrelerin geliştirilmesi; makro veya mikro besin maddeleri içeren gübrelerin organik maddelerce zenginleştirilmiş sıvı çözeltilerinin en ekonomik şekilde üreticilere sunulması;

için 2017 yılından beri organik solucan gübresi üretimi ve organik ve makro ve mikro besin elementi katkılı sıvı gübre üretim çalışmaları yapmaktayız.

Vizyonumuz
 • Tarım sektöründe kalite, güven ve gelişimin adresi olmak. Paydaşlarına katma değer sağlayan, bir firma olmak.
Misyonumuz
 • Ürün ve hizmetlerimizi  çiftçilerin en yüksek faydayı sağlayacağı haliyle sürekli gelişerek ve öğrenerek sunmak.
 • Sürdürülebilir tarım ilkeleri  ve çevreci yaklaşımla üretmek ve tedarik etmek.
 • Sosyal sorumluluk algımız gereği tarımsal danışmanlık hizmetleri vermek.
 • çiftçi bilinçlendirme toplantıları ile bitki besleme konusunda üreticilere rehberlik etmek.
 • Bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırarak topraklarımıza bereket katmak.
 • Sosyal faydayı gelenek haline getirmek.
 • Organik gübre ve kompost kullanımını teşvik etmek, en nihayetinde çiftçileri organik tarıma teşvik etmek.
Değerlerimiz

Önce insan anlayışı ile topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, ahlaki değerleri kurumsal kimliği ile bütünleştirmiş, sürekli gelişim ile şeffaf, hesap verebilir ve çevreye duyarlı bir kuruluş olmak.

Kalite Politikamız
 • Tüm süreçlerde üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayışla güvenilir ve aranan bir marka değeri oluşturmak,
 • Topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak,
 • Toplumsal, kültürel ve etik değerleri korumak,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliği yükseltmek,

kalite politikası olarak benimsenmiştir.

1 Shares