Meyve ağaçlarında organik gübreleme

Ağaç fidanı dikerken veya dikili ağaçlara kılcal köklerin solucan gübresi ile buluşarak faydalı bakterilerin ve mikoriza mantarlarının aktivitesini oluşturmak, kök gelişimini hızlandırmak ve güçlendirmek, gövde kalınlığını arttırmak ve ağaç gelişimini minimum altı ay öncesine çekmek için solucan gübresi kullanın.

Katı Solucan Gübresi

Solucan gübresi toprağı ve bitkiyi kökten sıcak tutar, kökleri güçlendirerek olumsuz hava şartlarından koruyarak kök donması riskini azaltır. Kök kılcalları faydalı bakterilerle kaplanır ve bitkinin kök hastalıklarına karşı direnci yükselir. Mikroorganizma faaliyetleri ile toprağın sus tutma kapasitesi artar.

Solucan gübresinin yakma özelliği yoktur, Tüm uygulamalarda, toprak, torf vs. ile karıştırmaya gerek duymadan, tohumdan fide yetiştirmeye kadar doğrudan kökle temas ettirerek güvenle kullanabilirsiniz.

Sıvı Solucan Gübresi

Sıvı gübre filizlenmeyi, çiçeklenmeyi, yeni dal oluşumunu, ağacın boyunu ve dallarını arttırarak bitki gelişimini hızlandırır, ürün artışı sağlar. Ürünün verimini, dayanıklılığını, kalitesini, aromasını, nefasetini artırır.

Ne Zaman Uygulanmalı?

Bitkiyi korumaya alıp güçlenmesini sağlayan katı solucan gübresi; fidan dikiminde, dikili ağaçlara da (sonbahar) Ekim-Kasım aylarında veya (erken baharda) Şubat-Mart aylarında uygulanmalıdır.

Bahar aylarında sıvı solucan gübresinin bitkiye olan katkısı, çabuk ve yüksek olmaktadır. Bu nedenle Mart-Nisan aylarında sıvı solucan gübresi uygulanmalıdır. Çiçeklenmeden önce, çiçeklenme sonrasında ve küçük meyve oluşumu sırasında uygulanması önerilir.

Nasıl Uygulanmalı?

Fidan dikimi sırasında katı gübre

1,5 – 2 kg kullanılması önerilir. Fidan çukurunun dibine en az 500 gr saçak köklerin temas edeceği şekilde konulur. Gübrenin kalan kısmı toprakla karıştırılarak çukur kapatılır.

Meyve Fidanı Dikimi (Resim1)
Meyve Fidanı Dikimi (Resim2)
Dikili ağaçlarda katı gübre

Dikilmiş ağaçlarda ağaç yaşı başına 150-200 gr kullanılması önerilir. Örneğin 4 yaşındaki bir ağaç için 600-800 gram katı solucan gübresi kullanılması önerilir.

Gübre, ağaç tacının altına (izdüşümüne) açılacak 15-20 cm genişlik ve 15-20 cm genişlikte daire şeklindeki hendeğe dökülür ve üzeri toprakla örtülerek sulanır.

Genç-Yetişkin Ağaçlarda Gübreleme (Resim3)
Dikili ağaçlarda sıvı gübre

Çiçeklenmeden önce, çiçeklenme sonrasında ve küçük meyve oluşumu sırasında topraktan veya yapraktan uygulanması önerilir.

Birinci uygulama gözler uyanırken bahar ayında dekara 2 Lt düşecek şekilde topraktan uygulanmalı. İlk uygulamadan 3 hafta sonra ağacın büyüklüğüne göre dekara 200-300 Ml düşecek şekilde yapraklara püskürtülerek uygulanmalı. Bu uygulama 3 hafta sonra aynı şekilde tekrarlanmalı.

Topraktan uygulama;
1 dekar alan için 1000 Lt su ile 2-3 kg Nevasol sıvı solucan gübresi karıştırılarak uygulanır.

Yapraktan uygulama;
1 dekar alan için 60-100 Litre su ile 300-400 gram Nevasol sıvı solucan gübresi karıştırılarak uygulanır.

0 Shares

Bir Cevap Yazın