Organomineral Gübre Nedir?

Organik materyallerin kimyasal bitki besin elementleri ile karışım yapılarak elde edilen ürüne organomineral gübre denir. Toprak iyileştirici özelliği olan organik maddeler ve bitki besin elementleri (Azot, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, mangan, çinko, demir, bor) tek gübrede toplanır.

Organomineral gübreler; içerisinde bulunan organik asitler sayesinde faydalı bakterilerin artmasını sağlayıp toprak yapısını düzelterek verimi azalan tarım arazilerini zenginleştirirken, aynı zamanda yetiştirilen ürünlerin ihtiyacı olan mineral maddeleri toprağa veren ve toprakta birikmiş ve bitkiler tarafından alınamaz forma olan başta fosfor ve potasyum olmak üzere makro ve mikro elementleri de çözerek bitkinin alabileceği forma dönüştüren bir gübre çeşididir.

Neden Organomineral Gübre?

Hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını giderebilmek için sanayi kimyasallarının sağladığı avantajların bilinçsizce kullanımı sonucunda oluşan sorunlar, toprak verimliliğini azaltmaktadır. Hızla gelişen kimya endüstrisi ile birlikte yaygın şekilde kullanılmaya başlanan kimyasal gübreler kısa sürede topraklarımızı çoraklaştırmaya başlamıştır. Doğal dengelerin çeşitli nedenlerle bozulmasıyla oluşan tahribatların artmasının yanında, binlerce yılda oluşan verimli toprak tabakalarında bilinçsiz kimyasal madde uygulamalarının da eklenmesiyle çölleşme-çoraklaşma problemlerinin hat safhaya varması, günümüzde ciddi bir tehdit haline gelmiştir.

Birim alandan daha fazla ürün elde edebilmek için uygulanan yapay ortam yaratma çabaları, topraktaki ekosistemi yok ettiği kadar bitki ve insan sağlığını da tehdit etmektedir. Bitkiler için kullanılan tüm kimyasal doping maddeleri bitkiye, çevreye ve dolayısıyla insana zararlıdır.

Toprağın kendisi her ne kadar cansız gibi görünse de muhteşem bir ekolojik mikroflorayı barındırdığı ve bu mikrofloranın sırasıyla toprağa, bitkiye, hayvana ve dolayısıyla insana yönelik mükemmel faaliyetler içinde bulunduğunu idrak etmemiz gerekir.

Kimyasal gübrelerin aşırı kullanımı sonucunda toprakta oluşan sorunlar:

  • Toprakların aşırı mineralizasyonu
  • Kalsiyum birikimi ve pH dengesinin bozulması
  • Elektriksel geçirgenliğin ve tuzluluğun artması
  • Toprak dokusunun ve su tutma kapasitesinin bozulması
  • Organik madde ve mikroorganizma içeriğinin bozulması veya yok olması
  • Yer altı sularının kirlenmesi

Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için yapılması gereken tek şey topraktaki ekosistemin yeniden oluşturulması ve topraktaki doğal canlılığı tekrar sağlayacak organik madde ve humus miktarının arttırılmasıdır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin oluşmasında humusu oluşturan humik ve fulvik gibi organik asitlerin rolü tahmin edilemeyecek kadar büyüktür.

Ülkemiz topraklarının çok büyük bir bölümü organik maddece fakirdir. Bu da toprakların bazik (alkali) karakterli, pH 6,5 ve üzeri olması sonucunu doğurmaktadır. Toprakların alkali karakterde olması, bitkilerin topraktan besin maddelerinin alımını zorlaştırmakta ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Bitkiler için en uygun ph isteği olan 5,5-6,5 arasındaki değer, ancak organik madde miktarının artmasıyla mümkündür.

Bir taraftan toprağın fiziksel (toprağın bünyesi, su geçirgenlik ve tutma kapasitesi), kimyasal (toprağın kimyasal mineral tutma kapasitesi ve pH dengesi) ve biyolojik (topraktaki organizma sayısı) özelliklerinin ve dengesinin korunmasını sağlarken diğer taraftan da verimliliği elde edebilmek amacıyla, mineral gübrelerin organik gübreler ile karışımından oluşan ORGANOMİNERAL GÜBRELER kullanılmalıdır.

Organomineral gübrelerin bazı faydaları

– Toprağın su, hava ve besin tutma kapasitesini artırır.

– Toprak ph’ını düzenler.- Ağır bünyeli (killi) toprakları gevşeterek bünyeleri hafifletir.

– Hafif bünyeli topraklarda, partikülleri kümeleştirerek toprağa bünye katar.

– Toprakta bağlı halde bulunan minerallerin parçalanarak bitki bünyesine alınımını sağlar.

– Topraktaki mikrobiyal faaliyetleri artırır.- Toprakta bulunan ağır metal ve toksitleri bağlayarak bitkiyi korur.

– Kök gelişimini destekler ve besin emilimini arttırır.- Bitkinin besin ihtiyacını karşılar.

– Kimyasal gübrelere göre daha fazla verim artışı sağlar.

– Bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı direnç sağlar.

– Bitkilerde kuraklık ve dona karşı direnç sağlar.

– Hızlı çimlenme, hızlı gelişim ve erkencilik sağlar.

3 Shares

Bir Cevap Yazın